The Total Economic Impact™ Of M-Files

The Total Economic Impact™ of M-Files 2023,
en studie utført av Forrester Consulting på vegne av
M-Files, fastslo at M-Files' plattform for dokumenthåndtering gav nesten 294% avkastning på investeringen (ROI) over tre år til mellomstore- og store virksomheter ved å strømlinjeforme prosesser og øke effektiviteten.

Forrester-TEI-2023-Stat-1-180px

Avkastning på din investering (ROI).

Forrester-TEI-2023-Stat-2-180px

Økt effektivitet ved bruk av arbeidsflyt. 

Forrester-TEI-2023-50-percent-Stat-180px

Raskere søk etter dokumenter.

last ned hele studien

hovedfunn

I denne studien kan du lese mer om hvordan M-Files sin metadata-drevne plattform for dokumenthåndtering hjelper kunder i å oppnå følgende: 

70% forbedret effektivitet med arbeidsflyt

50% raskere søk etter dokumenter

65% raskere dokumentlagring 

20% økning i spart tid for revison (inkludert forbedret sikkerhet & compliance)

 Forbedret produktivitet med søk som inkluderer resultater fra integrerte eksterne repositorier som SharePoint.

TEI-Key-Findings-Image-for-LP-500x350px

$7.5 millioner*: Kvantifiserbare fordeler ved å bruke M-Files. 

$3.5 millioner*:
I besparelser med forbedrede søk etter dokumenter og informasjon.

$1.9 millioner*:
I besparelser på grunn av raskere dokumentarkivering.

Om studien
294% ROI

Det er en tresifret avkastning på investeringen. Det er et betydelig løft som rapporteres av M-Files kunder. 
M-Files ga Forrester Consulting i oppdrag å gjennomføre en TEI-studie (Total Economic ImpactTM) for å undersøke den potensielle avkastningen på investeringen (ROI) ved implementering av M-Files for automatisering av dokumenthåndtering. Resultatene: Virksomheter som bruker M-Files kan få en ROI på opptil 294%.

Er du klar for lignende resultater?

For å kunne evaluere den potensielle økonomiske effekten av M-Files, intervjuet Forrester kundene våre, samlet deres erfaringer og resultater, og beregnet den potensielle avkastningen som virksomheter kunne oppnå ved å bruke M-Files.  
I Forrester-studien får du målbar innsikt i hvordan M-Files-kunder forbedret arbeidsflyter, økte inntektene og forbedrer søkeeffektiviteten, samt suksesshistorier direkte fra kundene våre, slik som eksemplene nedenfor:

 

automate workflow

"Som denne Forrester-studien viser, gir vår mangeårige partner M-Files betydelig verdi til Microsoft-kunder ved å gi dem umiddelbar og sikker tilgang til innholdet de leter etter. Med M-Files og Microsoft kan ansatte få tilgang til informasjon raskere, arbeide mer effektivt og oppnå bedre resultater."

Rene Van Haaster, ISV Lead Western Europe, Microsoft

og denne:

share safely icon

“De største fordelene for oss er at M-Files muliggjør administrasjon av informasjonslivssyklusen og sikrer compliance. M-Files, kombinert med Microsofts økosystem, som er fokusert på teamarbeid og samarbeid, gir stor fleksibilitet i valg av verktøy. Dette gir reell merverdi."

Head of Records Management, Public Sector

ønsker du å lese hele studien?

Forrester tilbyr forskningsbasert rådgivining som er uavhengig og objektiv for å hjelpe ledere med å oppnå gode resultater i sin endringsreise.

For bedre å forstå fordelene, kostnadene og risikoen forbundet med denne investeringen, intervjuet Forrester seks representanter fra fire forskjellige organisasjoner med erfaring i bruk av M-Files. I denne studien samlet Forrester erfaringene til de intervjuede kundene og konsoliderte resultatene i en enkelt sammensatt studie. 

Les hele studien og lær mer om den potensielle ROIen virksomheter kan oppnå ved å bruke M-Files.