The Total Economic Impact™ Of M-Files

The Total Economic Impact™ of M-Files, en studie utförd av Forrester Consulting på uppdrag av M-Files, fastställde att M-Files plattform för dokumenthantering kan ge upp till 294% avkastning på investeringen (ROI) under tre år för medelstora och stora organisationer genom att optimera processer och öka effektiviteten.

Forrester-TEI-2023-Stat-1-180px

Avkastning på investering (ROI)

Forrester-TEI-2023-Stat-2-180px

Effektivisering av arbetsflöden

Forrester-TEI-2023-50-percent-Stat-180px

Snabbare dokumentsökning

Ladda ner den fullständiga studien

Viktiga slutsatser

I den här studien kan du läsa om hur M-Files metadatadrivna dokumenthanteringssystem hjälper våra kunder att uppnå sina mål:

70% effektivitetsförbättring av arbetsflöden

50% snabbare dokumentsökning

65% snabbare dokumentarkivering

20% tidsbesparingar för granskare (med förbättrad säkerhet och efterlevnad)

Förbättrad produktivitet med sökningar som kan slås ihop för att inkludera resultat från externa arkiv såsom SharePoint

TEI-Key-Findings-Image-for-LP-500x350px

$7.5 miljoner*: Mätbara fördelar med att använda M-Files

$3.5 miljoner*: Besparingar genom förbättrad sökning efter dokument och information

$1.9 miljoner*: Besparingar genom snabbare dokumenthantering

Om studien
294% ROI

Det är en tresiffrig avkastning på investeringen. Det är en avsevärd ökning som rapporteras av M-Files-kunder. 

M-Files gav Forrester Consulting i uppdrag att genomföra en TEI-studie (Total Economic ImpactTM) för att undersöka den potentiella avkastningen på investeringen (ROI) genom att implementera M-Files för dokumenthantering. Resultatet: Företag som använder M-Files kan få en ROI på upp till 294 %.

Är du redo att uppleva den typen av framgång?

För att kunna utvärdera de potentiella ekonomiska effekterna av M-Files intervjuade Forrester våra kunder, sammanställde deras erfarenheter och resultat samt beräknade den potentiella avkastning som företag kan få genom att använda M-Files.  

I Forrester-studien får du mätbara insikter om hur M-Files kunder förbättrar arbetsflöden, ökar intäkterna och förbättrar sökeffektiviteten samt framgångshistorier direkt från våra kunder, som den här:

automate workflow

"Som det framgår av denna Forrester-studie tillför vår långsiktiga partner M-Files ett betydande mervärde för Microsofts kunder genom att omedelbart och på ett säkert sätt visa upp rätt innehåll. Genom samarbetet mellan M-Files och Microsoft kan alla medarbetare få tillgång till information snabbare, arbeta mer effektivt och nå bättre resultat."

Rene Van Haaster, ISV Lead Western Europe, Microsoft

Eller denna:

share safely icon

"De största fördelarna för oss är att M-Files möjliggör hantering av informationslivscykeln och även efterlevnaden. I kombination med Microsofts ekosystem, som handlar om teamwork och samarbete, möjliggör M-Files ett flexibelt urval av verktyg. Det är definitivt sådant som skapar värde."

Head of Records Management, Offentlig sektor

Vill du ta del av studien?

Forrester erbjuder oberoende, objektiv och forskningsbaserad rådgivning som hjälper ledare att uppnå viktiga förändringsresultat.

För att bättre förstå fördelarna, kostnaderna och riskerna kopplade till den här satsningen intervjuade Forrester sex representanter för fyra organisationer med erfarenhet av att använda M-Files. I den här studien har Forrester sammanställt erfarenheterna från de intervjuade kunderna och kombinerat resultaten till en enda sammansatt organisation. 

Läs den fullständiga studien och lär dig mer om den potentiella avkastningen som företag kan uppnå genom att använda M-Files.